Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Trước khi đi ngủ phải trêu bố:


Hôm nay đi Thiền viện Tây Thiên, mai sẽ có khối ảnh....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét