Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Tập đọc được mỗi 8 điểm:


Toán lại 9 điểm:

May mà bố ghét cái bệnh thành tích phù phiếm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét