Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Sáng nay Xác Ướp đón sớm về quê bà ngoại, bố mà biết thì chắc không đồng ý vì ngày mai hai bố con định đi chơi quả núi mới ăn thịt con mãng xà. Tối nay bố tha hồ nhậu nhẹt xem bóng đá.

Bố tìm mọi cách nói Bin mới đi, mãi mới tìm được lý do: Đi biểu diễn cho Xác Ướp xem Bin đã biết ăn cơm bằng đũa như người lớn như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét