Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Hôm qua, Bin đã về. Tối chơi ngay ba bát cơm rang ngon lành. Hình như tại ăn bằng đũa nên Bin 6 tuổi mà nặng hơn anh Giang 9 tuổi, nên phải khoe ngay với bố. Bin 23kg rồi đấy.

Hình như bố chăm Bin xịn hơn bà nội.
Hôm qua ở nhà bố chẳng đi đâu, để tuần sau đi một thể. Thế là bố đóng một cái bàn rất hay, rồi cả ngày đang nhức người vì lâu không làm việc nặng.

1 nhận xét: