Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Đồng phục nhà trường xấu man rợ!

Lại còn cái tên miền tiếng Việt cũng quá chuối, gõ mãi mới được phùngchíđức.vn. Không biết ông nào nghĩ ra cái ý kiến này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét