Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Dã ngoại...

Không gọi là "cắm trại" nữa, gọi là "dã ngoại" cho nó phổ thông.

Hai bố con nhà Bin mang xe điều khiển "Sấm Chớp và Tốc độ" đi (Quà Sinh nhật). Mới vào thì thế này:Dĩ nhiên là sau đó cho Sói chiến đến chỗ cho cá ăn:


Leo cái nhà sàn:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét