Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Bin đã có một từ mới:
- Bố nhìn Bin vẽ số 5 này, chuyên nghiệp chưa!
...
Trưa nay bố bận đi nhậu nhẹt nhưng không cho Bin đi vì mưa. Bin ở nhà, xuống nhà măm với mọi người với tác phong do bố giáo dục. Xong đời Minh mốc!
...
Bố sửa tên cái bài ở dưới. Nghe cái bọn sùng ngoại chúng nó nói thối quá! "Tây" là cái chó gì!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét