Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Ngày mai lại đi cắm trại...

Bố hứa rồi đấy nhé, hay quá!
Hôm nay bố hẹn Cá Sấu đi nhảy đầm, nhưng Bin lại không chịu đi với "Xác ướp", thế là bố lại bị đì-lây. Bố chả quan trọng chuyện đó, đi nhảy đầm thì cũng hay, nhưng nhà mình thống nhất rồi, Bin là quan trọng nhất!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét