Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Lại đau đầu cái chuyện đi với "Xác ướp", kẻ mà suốt ngày đi khuyên, chê kẻ khác nhưng để làm cho con đẻ yêu quý mình thì mãi không xong, thua cả con gâu gâu...
Nhưng hôm nay sẽ đạt được một thỏa thuận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét