Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Thứ bảy, lúc "Xác ướp" đón Bin Bin đã bị sổ mũi. Hôm qua lại bị về quê bằng xe máy nữa, thế là hôm nay ốm hẳn. Bố cũng chả nói gì, 3 tháng rồi mới gặp Bin mà...

Thế thì ở nhà chơi, càng thích!

Hôm nay là ngày có trận gió mùa đông bắc đầu tiên.

2 nhận xét: