Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Hôm qua dù hơi mệt, bố vẫn cho Bin sang Bát Tràng chơi với ông Nghiêm.

Sang đến nơi, cụ nghệ nhân vẫn chưa mất. Dù mắt cụ không thấy gì nhưng nghe giọng bố là cụ nhận ra ngay dù đã khoảng 15 năm chưa gặp. Bố rất xúc động!

Bố Kiên và lão họa sỹ - nghệ nhân Nguyễn Đức Dương (chụp vội bằng ĐT nên hơi xấu ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét