Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Truyện cười

Thư viện nhà Bin tồ mở thêm mục "Truyện cười" cho vui nhé. Yên tâm, truyện ở đây dựa theo tiêu chí: Văn hóa - Trí tuệ thôi. Truyện mở hàng này:

Có 3 chú lợn, chú lợn A tên là "Ai", chú lơn B tên là "Đâu”, chú lợn C tên là "Gì"

Một ngày nọ, chú lợn A và chú lợn B đứng tại cửa, chú lợn C đứng trên nóc nhà. Có một con sói phát hiện ra các chú lợn, nó muốn ăn thịt hết các chú lợn, thế là nó xông đến trước mặt chú lợn A…

Sói: Mày là ai?
Lợn A: Đúng.
Sói: Gì?
Lợn A: Gì ở trên nóc nhà.
Sói: Tao hỏi là mày tên gì?
Lợn A: Tao là Ai, Gì ở trên nóc nhà.

Sói lại hỏi Lợn B.

Sói: Thế mày là ai?
Lợn B: Tao không là Ai, nó là Ai (chỉ về phía Lợn A)
Sói: Mày quen nó?
Lợn B: Ừ.
Sói: Nó là ai?
Lợn B: Đúng vậy.
Sói: Gì?
Lợn B: Gì ở trên nóc nhà.
Sói: Đâu?
Lợn B: Đâu là tao.
Sói: Ai?
Lợn B: Nó là Ai (lại chỉ về phía Lợn A)
Sói: Làm sao mà tao biết được.
Lợn B: Thế mày tìm Ai?
Sói: Gì?
Lợn B: Nó ở trên nóc nhà.
Sói: Đâu?
Lợn B: Là tao.
Sói: Ai?
Lợn B: Tao không phải là Ai, Nó là Ai.
Sói: Trời ạ!
Lợn A, Lợn B: "Trời Ạ" là bố chúng tao.
Sói: Gì là bố của chúng mày?
Lợn B: Không phải!

" Sói chịu không nổi nữa, ngước lên trời than:"Tại sao?"

Lợn A, B, C: Mày quen ông của chúng tao?
Sói: Gì?
Lợn A: Không phải, "Tại Sao" là ông của bọn tao.
Sói: Tại sao?
Lợn A: Đúng!
Sói: Là gì?
Lợn A: Không, là "Tại Sao".
Sói: Ai?
Lợn A: Tao là Ai.
Sói: Mày là ai?
Lợn A: Đúng, tao là Ai.
Sói: Gì?
Lợn A, B: Nó ở trên nóc nhà.
……....
Sói......lăn đùng ra chết ..

Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét