Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Chơi cướp ghế...

Cái trò này hơi ngược với tính Bin, Bin hay nhường các bạn mà.

Nghe em-xi Cuội hướng dẫn
Các mẹ bày ghế, Bin cũng lao ra giúp một tay
Chạy loạn cả lên, vui thế!
Vòng 1: Thắng!
Kẻ thua đầu tiên.
Lại thắng...
Thua rồi... nhưng chẳng sao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét