Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Bắt đầu chơi: Vua Hùng kén rể...

Chú Cuội làm em-xi, Bin tồ xung phong chơi luôn

Cả quân Sơn tinh lẫn Thủy tinh.
Bin cầm đầu đội Thủy tinh, sản phẩm đầu tiên là đồng hồ của bố thì có mỗi một bạn có
Lễ vật nhiều dần, đội Thủy tinh bắt đầu sửa lại lịch sử nước nhà...
Thủy tinh xong lễ vật rồi, Sơn tinh vẫn ba chân bốn cẳng đi tìm!
Sao mình nhiều thế này...
Bố nhìn này!
Xong chuyện! Cả hai đội đều được quà...
Buôn cười nhất là lúc chú Cuội bảo các thành viên phải về thơm mẹ, Bin chạy thẳng về thơm bố 1 cái thật kêu...
... còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét