Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Đánh chén nào...

Sau cuộc vui nào mà chẳng vậy, nhiều thứ quá...

Ăn cái này ngon này...
... Nữ thực như nam ...
Ơ. anh Bin kem ăn mất miếng này của mình...
nhưng mình măm miếng này to hơn, có cả con lợn nữa đây này...
Ơ, sao các mẹ này măm khỏe thế!!!
Để ăn dần...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét