Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

"Trăng ơi từ đâu đến"

Bin lại đọc thơ nữa này:


Hôm qua đi bơi thích lắm, vì bể bơi ít người, nhảy ùm ùm thoải mái, bơi lâu ơi là lâu. Bin đã bắt đầu "lặn".

Đúng là Bin không thích canh cua, nhưng phải ăn để lặn lâu được như con cua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét