Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Chơi cá ngựa vui ơi là vui...

Tối hôm qua, bố không đi cà phê, không đi nhậu mà chơi cá ngựa với Bin tồ, vui quá! Chả việc gì mà phải cầm roi hay la hét bắt Bin học cộng - trừ...Tối lại phải nghe cái giọng bọn trọc phú nhà quê hợm hĩnh khó chịu thật! May mà Bin ở đây, ở chỗ khác chắc lại kiếp mẫu giáo làng, vừa rẻ vừa nhàn tha hồ rong chơi (dĩ nhiên là không đến lượt Bin rong chơi), chỉ mới nghĩ đến mà đã đau quặn cả ruột gan.

Truyền thống mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét