Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Bố được mời đi xem phim (Avatar) nhưng bố không đi, Bin chưa xem phim này được, mà đi một mình mà Bin ở nhà thì không bao giờ bố đi. Thế là 2 bố con đi nhậu với bác tóc dài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét