Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Bố khỏi ốm rồi, mai là hai bố con đi chơi được.
Bố ốm gì mà tận ba ngày, tại hôm trước bố cứ bảo :"Ước gì bố ốm hết cho Bin khỏe..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét