Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

- Hay là Bin ở với mẹ nhé?
- Thôi, Bin thôi...
- Mẹ cũng yêu Bin mà...
- Thôi, Bin thôi...
- Mẹ mua cho Bin nhiều đồ chơi to mà...
- Bố cũng mua
- Nhưng bố mua toàn đồ chơi bé
- Thế bố mua đồ chơi to cho Bin đi...
- Bố không mua đâu, súng bé, kiếm bé không nguy hiểm...
- Bin thích đồ chơi bé.
- Bố lại toàn mắng Bin
- Bố mắng Bin cũng yêu bố...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét