Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

- Ơ, sao đang xem xiếc Bin lại đòi về? - Bin sợ quá khóc ầm lên... - Sao thế? Bin sợ cái gì? - Bin sợ thằng cướp. Thằng cướp có cái mũ, có cái kiếm to, phi ngựa...
* * *
Bây giờ bố ít phải đưa Bin đi chơi nhé, vì Bin không thích. Toàn là có mẹ bắt đi thôi. Cứ ra khỏi cửa là Bin phải giao hẹn :"Bin không đi với mẹ đâu...". Bố chán quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét