Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

- Anh Đức yêh gì mà to thế? Bác Quang cho cái gì à? - Không, mai Đức không phải đi với mẹ!!!
* * * Nhậu nhẹt với bác tóc dài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét