Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Bố lại lừa Bin, lại cho Bin đi với mẹ, lần này thì Bin khóc lăn ra đất làm bố cũng ... Buồn quá! Bố tìm cách "xử lý" đi chứ.
Đi đâu với bố cũng được, nhậu nhẹt, hay đi xa, nhưng đi với mẹ thì Bin không thích một tí nào, mẹ có biết gì về trẻ con đâu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét